KEI... wat doen wij? Een vervolg.

Juridisch Nederland is afgelopen week weer opgeschud door de berichtgeving vanuit de Rechtspraak. Vorige week werd bekendgemaakt dat het Aansluitpunt Rechtspraak per 15 mei 2017 beschikbaar is voor de civiele vorderingsprocedure bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Deze berichtgeving roept natuurlijk vragen op bij onze klanten. Zoals eerder aangegeven zijn wij achter de schermen bezig om hierop straks goed voorbereid te zijn. Voor advocatenkantoren die werken met FORTUNA of NEXTmatters en veel procederen zijn we momenteel bezig met het ontwikkelen van een systeemkoppeling samen met onze Lexxyn Groep partners. Een update.

KEI (programma Kwaliteit en Innovatie van de rechtspraak) heeft als doel procedures en sneller en eenvoudiger te maken door -digitale- modernisering van de Rechtspraak. Voor alle advocaten wordt op termijn digitaal procederen verplicht. Het moment van invoering nadert voor alle typen zaken en alle procespartijen, maar gaat uiteraard gefaseerd.

Gefaseerd invoeren
Er is door de Rechtspraak bewust voor gekozen om de verplichting tot digitaal procederen gefaseerd in te voeren in de verschillende rechtsgebieden. In asiel- en bewaringszaken is er ervaring opgedaan met digitaal procederen. Zo’n 6.000 zaken zijn digitaal ingediend door bijna 300 advocaten. Voor civiele zaken ligt dat anders. De mogelijkheid om op vrijwillige basis digitaal te procederen is nog nauwelijks benut. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland zijn de afgelopen maanden 3 zaken ingediend. Het loopt nog niet storm, zou je kunnen zeggen.

Als reden wordt gegeven dat de drempel hoog is; naast de nieuwe wijze van indiening van stukken is ook het procesrecht nieuw. Bovendien moeten beide partijen akkoord gaan met digitaal procederen. Omdat in het civiele systeem nog enkele verbeteringen worden doorgevoerd, start verplicht digitaal procederen voor dit rechtsgebied wat later.

Als alles voorspoedig verloopt zal begin 2018 digitaal procederen voor civiele handelsvorderingszaken vanaf 25 duizend euro bij de overige 9 rechtbanken eveneens worden ingevoerd.

Mogelijkheden
Via zowel Mijn Rechtspraak als het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u straks digitaal procederen. Mijn Rechtspraak is een beveiligd webportaal dat door burgers en professionele procespartijen gebruikt wordt. In het webportaal vult u handmatig een formulier in om een procedure te starten. Ook kunt u stukken één voor één uploaden en/of downloaden. Het Aansluitpunt Rechtspraak is een koppeling voor geautomatiseerd berichtenverkeer. U kunt dan vanuit het eigen administratiesysteem geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de Rechtspraak. Via het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u in een keer grote aantallen documenten versturen of ontvangen.

Synergie met Lexxyn Partners
In nauwe samenwerking met onze partners binnen de Lexxyn Groep (waaronder ICT Concept en Clip Consultants) hebben we de afgelopen maanden een eigen aansluitpunt gecreëerd dat met de systemen van de Rechtspraak is gekoppeld. U kunt zich wellicht voorstellen dat dit niet met een vingerknip geregeld is. Een aansluitpunt is een belangrijke schakel in de communicatie tussen advocatenkantoren en de Rechtspraak. Beveiliging en validatie van integriteit zijn belangrijke hordes die hier genomen moeten worden. Na een procedure die maanden in beslag heeft genomen kunnen we met enige trots melden dat de eerste berichten zijn uitgewisseld. Een zeer belangrijke mijlpaal is hiermee bereikt.

Volgende stappen
Nu de eerste berichten zijn uitgewisseld, kunnen we starten met het integreren van de vele mogelijke berichten in uw systeem. De kunst is natuurlijk om de communicatie met de Rechtspraak op een voor gebruikers volkomen logische wijze te integreren. Ook de geautomatiseerde terugkoppeling van de Rechtspraak zal op logische wijze inzichtelijk moeten worden gemaakt. Voor de architecten van NEXTmatters en FORTUNA ligt hier een mooie, maar vaak ook nogal abstracte taak. Zij zullen aan de hand van technische documentatie moeten bepalen wat in de praktijk noodzakelijk en handig is. Inmiddels zijn enkele klanten betrokken bij de eerste praktijktests en wordt hun input meegenomen bij de ontwikkeling van de schermen en procedures. Uiteindelijk is natuurlijk het doel dat het digitaal procederen geen last maar een lust wordt!

Voordat KEI bij klanten kan worden uitgerold, moet nog een groot aantal zaken geregeld worden, door álle betrokken partijen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft u vragen over FORTUNA of NEXTmatters en wilt u met ons van gedachten wisselen over de gevolgen van KEI voor uw praktijk, neem dan gerust contact met ons op. Wij houden van eerlijke informatie en nuchter zakendoen.

Ben van Hengstum
Trivium Software