NEXTacademy

Continue kennisontwikkeling met de NEXTacademy
De juridische markt is aan het veranderen. Advocatenkantoren maken grote stappen op het gebied van digitalisering, beveiliging en kostenefficiëntie. De werkdruk is hoog en het is de uitdaging om zo efficiënt mogelijk te blijven werken. Als gevolg daarvan krijgen wij van kantoren steeds vaker de vraag of er ook workshops en trainingen door ons worden aangeboden voor (specifieke functies in) NEXTmatters. En niet alleen bij nieuwe medewerkers blijkt hier behoefte aan te zijn maar, vanwege alle nieuwe functionaliteiten, ook bij bestaande medewerkers.

Om in deze behoefte van continue kennisontwikkeling te voorzien biedt Trivium Software de NEXTacademy.

Trainingen op maat en bij u op locatie
Bij de NEXTacademy vindt u verschillende soorten trainingen en workshops. Door middel van deze trainingen kunnen medewerkers hun kennis verdiepen waardoor zij sneller en efficiënter gebruik leren maken van NEXTmatters. 

De NEXTacademy trainingen worden op maat gesneden. De inhoud van de training wordt in overleg met u bepaald en afgestemd op de behoeftes van uw kantoor. Verder worden de trainingen bij u op locatie verzorgd, zodat uw medewerkers geen tijd verliezen met reizen. 

Klassikale trainingen bij Trivium Software op locatie
Daarnaast biedt de NEXTacademy de mogelijkheid om klassikale trainingen te volgen bij ons op kantoor in Oosterhout. Per training/workshop kunt u via “meer informatie” de beschikbare data vinden. Of kijk in onze kalender met alle trainingsdata op een rij.

Voordelen NEXTacademy
•    Bestaande medewerkers halen het maximale uit het werken met NEXTmatters;
•    Nieuwe medewerkers zijn snel bekend met uw bedrijfsapplicaties;
•    Uw medewerkers zijn volledig op de hoogte van de nieuwste functionaliteiten van NEXTmatters;
•    Training op maat voor uw kantoor en bij u op locatie.
 

Basiscursus NEXTmatters

In deze cursus leert u de algemene werking van NEXTmatters en het uitvoeren van alle voorkomende handelingen. Hieronder valt onder andere de navigatie binnen NEXTmatters, het aanmaken van dossiers en relaties, het koppelen van partijen en het maken en aanpassen van documenten.

Workshop Tips & trucs - Nieuwe functionaliteiten

Elk kwartaal krijgt NEXTmatters een grote update en worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd en bestaande verbeterd. Deze kunt u altijd terugvinden in de releasenotes, maar het is vaak fijn om deze functionaliteit live te zien. In de tips en trucs ...

Basistraining intelligente Modellen/Designer

Waarom gegevens dubbel en handmatig invoeren terwijl dit maar één keer hoeft, namelijk in NEXTmatters? Door gebruik te maken van intelligente modellen kunt u deze repeterende handelingen voorkomen. In deze training leert u ...

Gevorderden training intelligente Modellen/Designer

Waarom gegevens dubbel en handmatig invoeren terwijl dit maar één keer hoeft, namelijk in NEXTmatters? Door gebruik te maken van intelligente modellen kunt u deze repeterende handelingen voorkomen.

Training gebruik NEXTcontroller basis

Met de NEXTcontroller kunt u geautomatiseerd gegevens uit NEXTmatters én AFAS Profit combineren. Hierdoor heeft u een volledig inzicht van uren, omzet, gemiddeld gerealiseerde tarieven, kostprijs, prestaties van medewerkers en onderhanden werk. Met deze gegevens bent u in staat om...

Training declareren

NEXTmatters wordt standaard geleverd met een declaratiemodule. In deze training wordt uitgelegd hoe de vele mogelijkheden van NEXTmatters kunnen worden ingezet om het declaratieproces efficiënter te maken. Hierbij wordt o.a. ingegaan op het declareren vanuit een dossier.