De helpdesk snapt ons vak: een verademing!

FORTUNA

FORTUNA bestaat uit de volgende flexibel in te richten modules:

 • Relatiebeheer (CRM)
 • Digitaal dossierbeheer
 • Tijdregistratie
 • Digitaal declareren
 • Financiële administratie
 • Managementrapportage

Aparte modules die geen onderdeel uitmaken van standaard FORTUNA zijn het klantenportaal, waarmee u uw klanten via uw website inzage geeft in hun eigen dossier(s) en de scanmodule, waarmee u binnengekomen correspondentie kunt scannen en aan uw digitaal dossier kunt toevoegen.

Wie op zoek is naar een totaal oplossing voor de juridische praktijk, heeft met FORTUNA een compleet pakket in handen, u zult nauwelijks iets te wensen over hebben. Het is vrijwel ondoenlijk om alle functionaliteiten hier voor u te beschrijven. Uw praktijk verandert en de partijen waar u dagelijks mee te maken heeft eveneens.

Naast FORTUNA is sinds 2014 ook NEXTmatters op de markt.

Lees hier de belangrijkste functionaliteiten van NEXTmatters.

FORTUNA bestaat uit de volgende flexibel in te richten modules:

 • Relatiebeheer (CRM)
 • Digitaal dossierbeheer
 • Tijdregistratie
 • Digitaal declareren
 • Financiële administratie
 • Managementrapportage

Aparte modules die geen onderdeel uitmaken van standaard FORTUNA zijn het klantenportaal, waarmee u uw klanten via uw website inzage geeft in hun eigen dossier(s) en de scanmodule, waarmee u binnengekomen correspondentie kunt scannen en aan uw digitaal dossier kunt toevoegen.

Wie op zoek is naar een totaal oplossing voor de juridische praktijk, heeft met FORTUNA een compleet pakket in handen, u zult nauwelijks iets te wensen over hebben. Het is vrijwel ondoenlijk om alle functionaliteiten hier voor u te beschrijven. Uw praktijk verandert en de partijen waar u dagelijks mee te maken heeft eveneens.

Naast FORTUNA is sinds 2014 ook NEXTmatters op de markt.

Lees hier de belangrijkste functionaliteiten van NEXTmatters.